Evangelos V. Farmakidis

Attorney at Law, MSc, LLM
Accredited Mediator

News
admin

Δυο χρόνια εφαρμογής του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων: Παραβιάσεις του Κανονισμού και επιβληθέντα πρόστιμα

(One of my Articles published in “Xronos” newspaper: Two years of implementation of the General Data Protection Regulation: violations and fines)​ Με την ευκαιρία του «εορτασμού» 2 χρόνων εφαρμογής του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR) την 25η Μαΐου 2020, δημοσιεύεται στην εφημερίδα Χρόνος σχετικό άρθρο μου

READ MORE ...
News
admin

Σεμινάριο Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (General Data Protection Regulation Seminar)

Σεμινάριo Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (General Data Protection Regulation – GDPR Seminar) Ολοκληρώθηκε ο κύκλος σεμιναρίων 40 ωρών με θέμα «Προσωπικά Δεδομένα και Γενικός Κανονισμός Προστασίας

READ MORE ...
News
admin

Τριρ, Γερμανία/Trier, Germany

“Cross-border investigations within the EPPO and with non-participating Member States”, 6-7 Φεβρουαρίου 2020 Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η λειτουργία της οποίας δεν αναμένεται να αρχίσει πριν την

READ MORE ...
News
admin

Τριρ, Γερμανία/Trier, Germany

“EU Gender Equality Law”, 26-27 Ιανουαρίου 2020 Η ίση μεταχείριση αποτελεί ένα θεμελιώδες δικαίωμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι παράνομη η διάκριση λόγω του φύλου, της ηλικίας,

READ MORE ...
News
admin

Η παροχή κοινωφελούς εργασίας ως κύρια ποινή υπό τον νέο Ποινικό Κώδικα

Άρθρο μου, που δημοσιεύεται στην εφημερίδα “O Χρόνος” της 14ης Νοεμβρίου 2019, αναφορικά με το ζήτημα της μετατροπής, υπό τον νέο Ποινικό Κώδικα, του θεσμού παροχής κοινωφελούς εργασίας, που μέχρι την 1.7.2019 αποτελούσε αποκλειστικά εναλλακτικό τρόπο έκτισης της ποινής, σε κύρια ποινή.(One of my articles published in daily newspaper “O Xronos”)

READ MORE ...
News
admin

Τριρ, Γερμανία/Trier, Germany

“Defence in Future EPPO Proceedings”, 17-18 Οκτωβρίου 2019   Τόσο η Ένωση όσο και τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης βαρύνονται με την υποχρέωση να προστατεύουν

READ MORE ...
News
admin

Μπορούν οι διωκτικές αρχές να έχουν νόμιμη πρόσβαση στο περιεχόμενο των συνομιλιών μου στα social media;

Άρθρο μου, που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της Homo Digitalis, σχετικά με τη δυνατότητα των Αρχών να αποκτούν διασυνοριακή πρόσβαση στα ηλεκτρονικά αποδεικτικά στοιχεία σε ποινικές υποθέσεις.
(One of my Articles published in Homo Digitalis’ Website about Access to Electronic Evidence for Judicial Cooperation in Criminal Matters)

READ MORE ...
News
admin

Μαδρίτη, Ισπανία/Madrid, Spain

“Investigating Web 2.0”, 23-24 Σεπτεμβρίου 2019   Σήμερα, σε έναν μεγάλο βαθμό η οικονομική ανάπτυξη και η κοινωνική ευημερία βασίζονται στις νέες τεχνολογίες και σε καινοτόμες

READ MORE ...
News
admin

Πόσο “ελεύθερες” είναι οι επιλογές μας στην εποχή των Big Data; Το παράδειγμα του Netflix

One of my articles posted at Homo Digitalis’ website about our choices in the Age of Big Data Τα δεδομένα σήμερα, στην εποχή της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης, έχουν την ίδια αξία με αυτή που είχε το πετρέλαιο για τη 2η Βιομηχανική Επανάσταση και ο ατμός για την 1η (The world’s most valuable resource is no longer oil, but data, The Economist, 2017).

READ MORE ...
News
admin

Τριρ, Γερμανία/Trier, Germany

“Investigating and Prosecuting Offences in Cooperation with the EPPO”, 14-15 Μαρτίου 2019 Σήμερα, τα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν προστατεύονται επαρκώς και η διασυνοριακή απάτη

READ MORE ...
News
admin

Η Σχολική Διαμεσολάβηση ως μέσο για την καταπολέμηση του σχολικού (κυβερνο)εκφοβισμού

Η Σχολική Διαμεσολάβηση ως μέσο για την καταπολέμηση του σχολικού (κυβερνο)εκφοβισμού. «Γράφει ο Ευάγγελος Φαρμακίδης». Η Ελλάδα βρίσκεται στις 4 πρώτες χώρες με τα υψηλότερα ποσοστά

READ MORE ...

For Your Own Interest

high-quality legal services

RΕSUME

Evangelos V. Farmakidis is a Greek Attorney at Law at the Rodopi Bar Association, based in Komotini. At the same time he is an Accredited Mediator at the Greek Ministry of Justice.

He received his Master’s Degree in “Law and Informatics” from the University of Macedonia, Department of Applied Informatics and from Democritus University of Thrace, Faculty of Law, specializing in Cybercrime.

Senior student of the Postgraduate Program of the Department of Criminal Law and Criminology, Faculty of Law, Democritus University of Thrace, specializing in Criminal Procedure.

Postgraduate student of the Postgraduate Program “Economic Criminal Law” of the Aristotle University of Thessaloniki, Faculty of Law and the Democritus University of Thrace, Faculty of Law.

He has attended numerous training seminars in the field of European Law in many European countries, such as England, Belgium, France, Germany, Estonia, Spain, Italy, Luxembourg, Portugal, Czech Republic, etc.

Since 2019  he has been teaching as a lecturer in seminars on Data Protection Law.

He writes articles in many newspapers, websites and scientific journals such as Criminal Justice, etc.

He has developed action in the field of human rights protection. More specifically, he is a member of the first and only non-profit organization in Greece that is active in the field of digital rights and aims to inform citizens about their digital rights and to defend their rights, Homo Digitalis. Furthermore, he is a member of the Center For The Study of Crime (CESC), a research center for criminology and criminal justice in Greece.

My Core Values

CONSISTENCY PROFESSIONALISM RELIABILITY

AREAS OF SPECIALISATION

Asylum & Immigration Law

Contract Law

Company Law

Family Law

Health and Pharmaceutical Law

Real Estate Law

Inheritance Law

Traffic Law

Data Protection Law

Intellectual Property Law

Cybercrime/ Computer Crime

E-Commerce Law

Telecommunications Law

Financial Crimes

Property Crimes

Sexual Offences

Offences against the Person

Medical Malpractice Law

Road Traffic Accidents

Immigration Law

Gaming Law

Drugs Law

Guns Law

Mediation

Arbitration

Negotiations

Compromises

Out-of-court Debt Settlement

They said about us...

Εμμανουηλ Παυλίδης
Εμμανουηλ Παυλίδης
Read More
Immediate response with professionalism, stubbornness, ethos and dynamism. Our company is happy to work with young smart and reputable people.
Dinos Peda
Dinos Peda
Read More
Courtesy and attention, its first features when addressing your case. Detailed recording and evaluation of the facts of the case. Up-to-date information on the course of the case, within a timetable it had originally set. A sense of honesty and reassurance that your case is represented by a qualified and knowledgeable Lawyer. Additionally and not conclusively, a person with humor, conscience and ecological sensitivities.
Χαράλαμπος Χατζηνάκης
Χαράλαμπος Χατζηνάκης
Read More
Very good professional with scientific documentation and immediacy. It offers fast and reliable service. High level of professionalism and customer responsibility. I was very pleased with our cooperation.
Ζήσης Κουτάβας
Ζήσης Κουτάβας
Read More
VERY FAST FAST AND TEACHING SERVICE. EXCELLENT LAWYER.
Previous
Next

My Advantages

progressive legal thinking - modern solutions

CONTACT

Office Hours

Monday:
Tuesday:
Wednesday:
Thursday:
Friday:
Saturday:
Sunday:

08:00 – 17:00
08:00 – 15:00 & 18:00 – 21:00
08:00 – 17:00
08:00 – 15:00 & 18:00 – 21:00
08:00 – 15:00 & 18:00 -21:00
08:00 – 15:00
Closed

A. Papadima 2

69132, Komotini

Greece

Τel: +30 25310 29490

Fax: +30 25310 29497

Terms of Use

Privacy Policy

Created by
Evangelos V. Farmakidis
Copyright © 2020 - Evangelos V. Farmakidis

Skip to content