Σεμινάριo Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (General Data Protection Regulation - GDPR Seminar)

Ολοκληρώθηκε ο κύκλος σεμιναρίων 40 ωρών με θέμα «Προσωπικά Δεδομένα και Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων».

Στα σεμινάρια, που έλαβαν χώρα στο ΚΕΒΙΔΙΜ ΜΕΝΤΩΡ, συμμετείχαν πάνω από 100 εκπαιδευόμενοι, κατανεμημένοι σε 5 τμήματα.

Μεταξύ των άλλων, οι διδακτικές ενότητες, που αναλύθηκαν περιελάμβαναν:

  • την ανάλυση της νομοθεσίας, ελληνικής, ευρωπαϊκής και διεθνούς, σχετικά με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ιδίως του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων, της Αστυνομικής Οδηγίας και της Οδηγίας E-Privacy.
  • Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στους βασικούς ορισμούς της νομοθεσίας για τα προσωπικά δεδομένα,
  • την ανάλυση των ενισχυμένων υπό τον νέο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων δικαιωμάτων των Υποκειμένων των δεδομένων,
  • καθώς και τις αυξημένες υποχρεώσεις των Υπευθύνων Επεξεργασίας και των Εκτελούντων την Επεξεργασία. 
  • Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις καινοτομίες του νέου Γενικού Κανονισμού Προστασίας 
    Δεδομένων, όπως ενδεικτικά, η προστασία των δεδομένων ανηλίκων, ο υποχρεωτικός ορισμός Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων κ.α.. 
  • Αναφορά έγινε επίσης στις ευρωπαϊκές Αρχές και Όργανα που είναι επιφορτισμένα με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, στις διεθνείς διαβιβάσεις των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και σε άλλα ενδιαφέροντα ζητήματα γύρω από τα προσωπικά δεδομένα.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ωράριο Λειτουργίας Γραφείου

Δευτέρα:
Τρίτη:
Τετάρτη:
Πέμπτη:
Παρασκευή:
Σάββατο:
Κυριακή:

08:00-17:00
08:00-15:00 & 18:00-21:00
08:00-17:00
08:00-15:00 & 18:00-21:00
08:00-15:00 & 18:00-21:00
08:00-15:00
Κλειστά

Οδός A. Παπαδήμα, 2

Κομοτηνή, 69132

Ελλάδα

Τηλ: +30 25310 29490

Φαξ: +30 25310 29497

Όροι Χρήσης

 Πολιτική Απορρήτου

Created by
Evangelos V. Farmakidis
Copyright © 2020 - Evangelos V. Farmakidis

Μετάβαση στο περιεχόμενο